Forstå reglerne

Få styr på reglerne, så du kan sove roligt om natten

Når man bliver ledig, er der mange tanker, der farer igennem hovedet på en. Hvordan skal økonomien hænge sammen? Hvor finder jeg det næste job? Hvordan skal jeg finde ud af alle reglerne?

Derfor har vi samlet de regler, du skal kende til, når du er ledig. 

Vi er din livline, hvis du er i tvivl om noget – så ring eller skriv gerne til os.

Det første du gjorde var

at melde dig ledig. Hvis du ikke har gjort det, skal du gøre det på jobnet.dk.

Derefter skal du hurtigst muligt

oprette et cv på jobnet.dk. Vi skal have godkendt dit cv senest 2 uger efter, du blev ledig. Du kan ikke få dagpenge, før cv’et er oprettet, aktiveret og godkendt af os. Hører du ikke fra os, kan du regne med, at dit cv er godkendt.

Krav til dit cv på jobnet.dk

For at vi kan godkende dit cv, er det vigtigt, at du:
- skriver dine kontaktoplysninger, så arbejdsgivere kan få fat i dig. Som minimum dit postnummer og telefonnummer, så en arbejdsgiver ved, hvor du bor, og hvordan du kan kontaktes
- søger geografisk bredt
- er realistisk og søger, hvor der er gode jobmuligheder.

Sådan får du dagpenge

Mens du løber mod jobbet, giver dagpengene dig økonomisk tryghed. Og tryghed er vigtig for, at du kan fokusere på din jobsøgning. Klik videre og lær, hvordan du får dagpenge.

For at få dagpenge skal udfylde en Ledighedserklæring. Derefter skal du i slutningen af hver måned udfylde et Ydelseskort for at få udbetalt dagpengene.

Ledighedserklæring

Er din ansøgning om dagpenge. Du finder den på siden med blanketter, når du er logget på aka.dk. Her skal du vælge mellem ledighedserklæring for lønmodtager eller ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige. Er du selvstændig, skal du udfylde en anden type ledighedserklæring, som du finder samme sted.

Du får et brev fra os, når vi har behandlet din ansøgning og kan godkende din ret til dagpenge.

Ydelseskort

Du skal hver måned logge på aka.dk og udfylde et ydelseskort til os for at få dagpenge. På ydelseskortet skal du skrive, hvis du har haft arbejde, været syg eller holdt ferie.

Du kan tidligst udfylde ydelseskoret en uge inden månedens udløb. Så er pengene på din NemKonto senest den sidste hverdag i måneden.

Du skal udfylde ydelseskortet senest 1 måned og 10 dage efter den sidste dag i udbetalingsmåneden. 

Dagpengetællere - følg med i dit forbrug af dagpenge

Du kan få dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år. Du forbruger dine dagpenge i timer, og 2 år svarer til 3.848 timer.

Når du er logget på aka.dk, kan du under Dagpengetællere følge med i, hvor mange timers dagpenge, du har brugt. Her kan du også følge med i, hvor mange timer du har arbejdet i perioden, hvor du har fået dagpenge.

Sådan undgår du karensdage, hvor du ikke får dagpenge

Hver 4. måned som ledig er der en såkaldt karensdag. Det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår karensdagen, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders-perioden. På aka.dk under Dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen. 

Rådighed

Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder kort sagt, at du aktivt skal gøre, hvad du kan for at søge job og også tage imod relevante job.

At stå til rådighed betyder, at du:

- fra din første ledighedsdag skal søge det arbejde, du kan varetage – både inden for og uden for dit fag. Det gælder opslåede job, uopfordrede ansøgninger og via netværk.

- er forpligtet til med dags varsel at tage imod arbejde, som vi eller dit jobcenter henviser dig til. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din daglige post, og at du bor og opholder dig i Danmark.

- kan og vil arbejde 37 timer om ugen på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Er du deltidsforsikret, skal du stå til rådighed for op til 30 timers arbejde om ugen.

- skal være indstillet på at søge og tage arbejde, der indebærer op til 4 timers samlet daglig transport med kollektiv trafik.

- hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, stadigvæk skal søge fuldtidsarbejde.

- hvis du har børn, har pasning til dem. Hvis du ikke har pas­ning til dem udenfor daginstitutionens åbningstid, skal du oplyse jobcentret om det. Hvis jobcentret ikke er oplyst om det, kan de formidle dig job og give dig et tilbud om aktiver­ing udenfor daginstitutionens åbningstid. Hvis du afslår ar­bejde eller aktivering på grund af pasningsproblemer, som du ikke har oplyst jobcentret om, så risikerer du at få 3 ugers karantæne.

Derudover er der nogle krav til din jobsøgning og din deltagelse i samtaler, som du læse om senere i denne guide.

Tjekliste til din jobsøgning

I hele perioden som ledig

- Søge minimum 6 job i løbet af en periode på 4 uger, fordelt med 1-2 job om ugen. Uger, du har været syg eller på ferie, tæller ikke med

- Det skal være job i Danmark

- 3 ud af de 6 job er fuldtidsjob

Efter 3 måneders ledighed

- 3 ud af de 6 job skal være opslåede job

Efter 6 måneders ledighed

- 1 ud af de 6 job skal være uden for dit faglige område. 

En gang om ugen skal du ...

Opdatere Jobloggen på aka.dk

Jobloggen skal du opdatere mindst én gang om ugen. Her skal du skrive alle dine jobsøgningsaktiviteter, og på den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende. Vi sender en påmindelse til dig, hvis det ikke fremgår af Jobloggen, at du har søgt nok job. Hvis du ikke er aktivt jobsøgende, vurderer vi, at du ikke står til rådighed, og du vil derfor ikke have ret til dagpenge.

Tjekke dine jobforslag på jobnet.dk

Mindst hver 7. dag skal du tjekke dine jobforslag på ‘Min side’ på job­net.dk. Hvis du glemmer at tjekke dine jobforslag, får du de første 2 gange en påmindelse. Herefter bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk og skal tilmelde dig igen for at få dagpenge. 

Aktivering

Som ledig skal du tage imod tilbud om aktivering fra dit jobcenter. Aktivering kan være uddannelse, opkvalificering, virksomhedsprak­tik eller job med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Når du er i aktivering, skal du være aktiv jobsøgende og stå til rådighed for arbejde. Du kan blive fritaget efter aftale med jobcentret.

Særligt til dig, der er under 30 år

Når du er under 30 år, skal jobcenteret give dig et tilbud om aktivering allerede efter 13 ugers ledighed.

Jobcenteret har dermed ret kort tid til at aftale aktiveringsperioden med dig. Derfor vil du næsten altid blive informeret om aktiveringstilbuddet allerede ved det første møde hos jobcenteret.

Karantæne

Hvis du siger dit job op, får du som udgangspunkt karantæne i 3 uger. Det betyder, at du ikke får dagpenge. Karantænereglerne gælder også, hvis du siger nej til arbejde, du er blevet henvist til af jobcentret, eller hvis du uden en gyldig grund afslår eller afbryder et tilbud om aktivering, som du har aftalt med jobcentret eller din anden aktør.

Hvis du får 2 karantæner i løbet af 12 måneder eller ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, mister du helt retten til dagpenge. Du får først ret til dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft mere end 300 timers almindeligt lønarbejde. 

Samtaler

Når du er ledig, skal du jævnligt til samtaler med både jobcentret og os.

Du får besked fra os eller jobcentret, når det er tid for, at du skal booke en samtale. Du får en frist til at booke samtalen, og booker du ikke inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig, så derfor skal du i det tilfælde hurtigst muligt tilmelde dig igen.

Du har også pligt til at komme til de samtaler, som vi eller dit jobcenter har givet dig besked om at booke. Kommer du ikke, kan du ikke få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du kontakter dem, der har bedt dig booke samtalen.

Udover de obligatoriske samtaler er du velkommen til at booke en karrieresamtale med os, når du selv har behov for det. Du booker ved at logge dig på aka.dk. Her kan du også booke workshops og arrangementer. 

Giv besked til jobcentret om sygdom og ferie

Det vigtigt, at du giver besked til jobcenteret om sygdom og ferie. Du behøver ikke give besked til os, da vi får automatisk besked fra jobcentret.

Sygdom skal du melde på din første sygedag, og ferie skal du give besked om senest 14 dage inden feriens start.

Sygdom

De første 14 dage, du er syg, får du dagpenge fra os. Det er vigtigt med sygemeldingen på jobnet.dk, da du ikke kan få dagpenge for de dage, hvor du ikke har meldt dig syg.

Når du har meldt dig syg, bliver du ikke indkaldt til møder eller andet arrangeret af os, jobcentret eller anden aktør.

Når du er rask igen, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

Er du syg i mere end 14 dage, skal du have sygedagpenge fra kommunen. Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du er syg i mere end 14 dage. 

Ferie


Det er vigtigt, at du giver besked til jobcentret om din ferie senest 14 dage inden feriens start. Det gælder også, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Når du overholder fristen for at give besked om ferien, bliver du ikke indkaldt til samtaler med jobcentret eller os.

Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du søge om dem, når du er logget på aka.dk.

Muligheder og tilladelser

Der er adskillige muligheder for at være aktiv og få erfaring på dit cv, når du er ledig. Du kan udføre frivilligt arbejde, have selvstændig virksomhed, arbejde på nedsat tid, søge job i udlandet eller tage kurser og uddannelse. Men der gælder særlige regler, som du skal sætte dig ind i. Og du skal altid have en tilladelse fra os, før du kan starte på en af disse aktiviteter.

Muligheder og tilladelser

Du kan arbejde på nedsat tid

Du kan søge job i udlandet

Du kan tage kurser og uddannelse

Du kan drive selvstændig virksomhed

Du kan udføre frivilligt arbejde

Du kan arbejde på nedsat tid

Får du et arbejde på nedsat tid, kan du normalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal udfylde et skema om dit job, så vi kan vurdere, hvilken betydning dit deltidsjob har for dine dagpenge.

Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. Frigørelsesattesten sikrer, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du finder arbejde med længere arbejdstid. Vi skal have modtaget frigørelsesattesten se­nest 5 uger efter, du blev ansat (det er datoen i din ansættelseskon­trakt, der er gældende – ikke tidspunktet, hvor du reelt begynder at arbejde).

Har du allerede arbejde på nedsat tid, når du søger om dagpenge, tælles de 5 uger fra din første dag med ret til dagpenge. Får vi attesten for sent, kan vi tidligst udbetales supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Du kan søge job i udlandet

Hvis du vil søge arbejde inden for EØS-landene, har du mulighed for at få dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Hvis du skal til jobsamtale i udlandet, kan du få dagpengene med i 5 dage, mens du er af sted. Du skal give besked til os og jobcentret om, hvilken periode du er til jobsamtale i udlandet.

Du kan tage kurser og uddannelse

Du kan følge visse former for kurser og uddannelse, mens du får dagpenge. Det kræver, at du eller jobcentret kan betale for undervisningen, og at vi kan godkende, at du må følge kurset samtidig med, at du får dagpenge. Du skal derfor altid have en tilladelse fra os, inden du starter.

Som hovedregel gælder det, at du kan deltage i undervisning i op til 19 lektioner om ugen. Kurset må ikke være en del af en fuldtidsuddannelse, der er SU-berettiget.

Dit jobcenter eller anden aktør kan fortælle dig om dine muligheder og de tilbud, de har til dig.

Du kan have selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 78 uger. For at vi kan give dig lov til at drive selvstændig bibeskæftigelse, er det en betingelse, at det arbejde, du udfører i virksomheden, er så fleksibelt, at du kan udføre det uden for normal arbejdstid.

For at vi kan vurdere, om du kan få supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du sende os oplysninger om virksomheden. Du finder de nødvendige skemaer, når du logger på aka.dk.

Du kan arbejde frivilligt

Du kan arbejde frivilligt og ulønnet op til 15 timer om ugen i sociale og humanitære organisationer, uden du bliver modregnet i dine dagpenge.

Ønsker du at arbejde frivilligt, eller har du allerede frivilligt arbejde, når du melder dig ledig, skal du ansøge om det. Det gør du ved at udfylde en blanket, når du er logget på aka.dk. 

Tak fordi du fulgte med

Luk vinduet for at afslutte

Lige blevet ledig

Lige blevet ledig

Sådan får du dagpenge

Sådan får du dagpenge

Sådan får du dagpenge

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Samtaler

Giv besked om sygdom og ferie

Muligheder og tilladelser

Muligheder og tilladelser

Afslutning

Afslutning